+

K O H A L I K U D K A N G E L A S E D

Otsisime oma ala proffe, kes on sama head kui National Geographic saatejuhid või veel paremad!
Kokku 6 kategoorias: kokk, ellujääja, avastaja, seikleja, ajaloolane ja ajakirjanik.

LOOSIMINE TOIMUNUD!

P E A A U H I N DApple iPhone 14

Pilt on illustreeriv. 

Lisaks 6 National Geographic reisikohvrit, 

täis kuhjaga tarvilikku reisikraami ja üllatusi Delfilt.

Kes on Eestis sama kõvad tegijad?

K O K K

Gordon Ramsay

S E I K L E J A

Hazen Audel

A J A K I R J A N I K

Mariana van Zeller

A J A L O O L A N E

A V A S T A J A

Albert Lin

E L L U J Ä Ä J A

Bear Grylls

Bettany Hughes

IV - esindajaA J A K I R J A N I K

Holger Roonema

III - võitjaA V A S T A J A

Tiit Pruuli 

I - võitja K O K K

Orm Oja

II - võitja E L L U J Ä Ä J A

Heleri Hanko

V - võitjaS E I K L E J A

VI -võitjaA J A L O O L A N E

Ivo Tšetõrkin

David Vseviov

Saatejuhtide fotode autoriõiguste omanik: National Geographic.