SA Oivaline Ajakirjandus annab kord kvartalis välja stipendiume, mille eesmärk on edendada Eestis uurivat ja ühiskonda sügavuti mõtestavat ajakirjandust.

 

Stipendiumi määramisel on eelistatud trende, nähtusi või sündmusi paljastavad ajakirjanduslikud käsitlused, mille tulemusena muutub Eesti läbipaistvamaks, õiglasemaks ja targemate kodanikega riigiks.

 

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada projekt, kus taotleja kirjeldab võimalikult põhjalikult plaanitava ajakirjandusliku uurimuse sisu, eesmärki, kasutatavaid formaate ja plaanitavat eelarvet. Samuti tuleb kirjeldada millal, kus ja kuidas võiks koostatav materjal ilmuda. 

 

Stipendiume jagatakse välja kokku viiel teemal. Stipendiumile saab kandideerida kuni 27. veebruarini 2022.

Stipendiumid suurusega 3000-5000 eurot

Riigikaitsest, propagandata

Kas Eesti riigikaitse liigub õiges suunas? Missugune on meie positsioon strateegilisel malelaual? Kus on meie võtmelüngad? On see raud, inimesed või strateegiline planeerimine? Ajakirjandus kajastab enamasti kas mikrotasandit (pressiteated uutest relvahangetest) ja või ülisuurt plaani (loosungid, et oleme NATO kaitsva vihmavarju all). Seda, mis jääb nende kahe äärmuse vahele, uuritakse süvitsi harva.

Sisserändajad Eestis – kes nad on?

Meil puudub rahumeelne ja faktidele toetuv analüüs Eestisse saabunud pagulastest, nende taustast, siinsest tegevusest ja eesmärkidest. Emotsioonid keevad tihti üle, mistõttu varjutab see kaasaegses ühiskonnas olulise teema üle arutamist. Me otsime Eestisse saabunud teistest kultuuridest pärit sisserändajate tegelikke lugusid. Nagu ka seda, kas ja kuidas erinevad nad pagulastest, kes on valinud sihtriigiks Läti või Soome. 

Rohepöörde mõjud inimeste elule

Rohepööre on kompleksne ja vastuoluline teema. Mida ikkagi palju räägitud rohepööre Eestile ja Eesti inimestele tähendab? Kuidas muutuvad meie soovid, harjumused ja käitumine? Kas ja mida hakkame me rohkem väärtustama? Mida tähendab rohepööre põlevkivijaamadele? Mis saab meie autopargist oludes, kus elektriga võib olla isegi kallim sõita kui diisliga? Olgu tegemist kümne aasta või veel pikema perspektiiviga. 

Vaba teema

Kõik olulised ja aktuaalsed teemad ei piirdu ainult riigikaitse, sisserändajate ja rohepöördega. Vaba teema all saab taotleja valida suuna, mis on just talle kõige südamelähedasem. See võib olla valdkond, mis on ühiskonnas põhjendamatult varju jäänud. See võib olla ka teema, millest räägitakse küll palju, aga kus napib süvitsi minemist või värskeid vaatenurki.

SA Oivaline Ajakirjandus toel ilmunud lood:

I voor (kevad 2021)

Vaimne tervis vananevas ühiskonnas

Ester Vaitmaa 

Laste vaesus

Kadri Kõusaar

Venelaste paralleelmaailm

Vitali Bestšastnõi

Lõputu ääremaastumine

Risto Berendson

Vaimne tervis Eestis

Helen Tammemäe

Mis saab inimestest, kel pole midagi teha

Kadri Paas / OÜ Selfi

II voor (august 2021)

Vaba teema (kuidas muuta elamisväärseks nende elu, kes kõrge vanuse või terviseprobleemi tõttu sunnitud elama hooldekodus

Kadri Kuulpak

Kirik ja poliitika

Holger Roonemaa

Stipendiumile kandideerimiseks esita taotlus koos eelnevalt kirjeldatud projektiga hiljemalt 27. veebruar 2022 aadressile stipendium@oivalineajakirjandus.ee. Esimesed stipendiumisaajad valitakse välja viie tööpäeva jooksul. SA võtab võitjatega ühendust ja sõlmib nendega lepingu.